Novemberfesten

Novemberfesten

Novemberfesten

Vi har varje år sedan vi fick våra lokaler ombyggda och nyrustade 2003, valt att hedra minnet av detta med en särskild tilldragelse, Novemberfesten. Ett arrangemang som sett lite olika ut genom årens lopp. De senaste åren har Novemberfesten (infaller alltid första onsdagen i november ”efter lön”, således den 29/11 i år) fungerat ungefär som en helt vanlig onsdagskväll, det enda som skiljt sig från övriga onsdagar har varit entrépris, goda smörgåsar samt att vi brukar erbjuda fler än ett artistinslag från vår scen. Det sistnämnda vill vi även fortsätta med även detta år, men nu i form av en öppen scen.

 

Detta är definitivt inte ett försök att konkurrera ut SOS – Sandviken Open Stage, se det snarare som ett komplement till denna fungerande verksamhet. Så, välkommen till DÖN – Drömfabrikens Öppna Novemberfest. Här ska det dönas!

 

För att få ett hum om detta går att genomföra vill vi ha in en intresseanmälan från er artister ganska snart. Ni får göra ”vad ni vill”. Sjunga, spela, trolla, ja det mesta funkar naturligtvis. Vi vet inte hur länge varje akt kan hålla på, det beror på hur stort intresset blir. Jag antar att vi landar på 5 – 15 minuter per inslag.

Vi vill få in er intresseanmälan senast fredagen den 29/9.

 

Vi tillhandahåller all teknik som PA, backline plus diverse låneinstrument. Vid behov kan vi även fixa ett husband.

Vi kan inte erbjuda någon form av ekonomisk ersättning till artisterna, vad vi däremot kan erbjuda är gott fika samt en helt enastående och förståndig publik. Drömfabriken är det perfekta stället att göra scenisk debut på!

 

Välkommen!

Drömfabriken

Adress: Sveavägen 16, 811 40 Sandviken
Telefon:
 026-25 04 94
Epost: helena@dromfabriken.se

 

 

Samarbetspartners & Sponsorer